Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Merkbaar aanwezig

Aanwezigheid is de manier waarop God werkt. God verlangt ernaar aanwezig te zijn bij zijn volgelingen, en dat zijn gemeente merkbaar aanwezig is in de wereld. David Fitch (CAMA kerkplanter, zendingswetenschapper, professor) onderscheidt zeven disciplines waarin God nadrukkelijk belooft aanwezig te zijn, ook door de gemeente heen! Met pakkende verhalen en creatieve idee�n laat Fitch zien hoe deze disciplines eenvoudig toe te passen zijn in het dagelijks leven van elke christen.

De 7 disciplines

De discipline van de Tafel

De tafel draait om de aanwezigheid van Jezus. Wanneer we met anderen samenkomen voor het avondmaal of de maaltijd richten we ons op Gods aanwezigheid in onze levens.

De discipline van de Verzoening

De discipline van verzoening vormt het hart van wat God wil in een wereld vol zonde en gebrokenheid: Vrede met God en met anderen.

De discipline van Verkondiging

De discipline van verkondiging is het aankondigen – met hoop – dat dit Gods wereld is en dat Hij het verlangen heeft om daarin concreet aanwezig te zijn en Zijn aanwezigheid wil uitbreiden

De discipline van Vijfvoudig Leiderschap

Vijfvoudig leiderschap draait om het ontvangen van de gaven die God geven wil aan verschillende mensen die zich in wederkerigheid buigen voor God en Zijn opdracht.

De discipline van Het Met de Minsten Zijn

Het zijn met de minsten is niet zo maar een goed idee, wat een goed gevoel geeft, maar ��n van de bijzondere manieren waarop God Zijn aanwezigheid onder ons bekend wil maken.

De discipline van Zijn Met Kinderen

De discipline van het zijn met kinderen laat ons de waarden van het Koninkrijk zien: verwonderen, vieren, afhankelijk zijn, eerlijkheid en speelsheid.

De discipline van Koninkrijksgebed

De discipline van Koninkrijksgebed draait om onze onderwerping aan God, en ons verlangen naar Zijn aanwezigheid en om meer en beter beschikbaar te zijn voor de doelen die Hij voor ogen heeft.