Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen


Bidden voor de gemeente.

We zijn blij dat zich een aantal mensen beschikbaar heeft gesteld om de bidstond bij hen aan huis te houden. Gebed is en blijft een kerntaak van de gemeente. Als je er niet bij kunt zijn, kun je ook gebedspunten doorgeven.
Op woensdag 8 april staat de bidstond gepland bij Simon en Margriet. Zij zullen gebedspunten versturen omdat dit fysiek niet door kan gaan.

Geen diensten.

We willen jullie hierbij meedelen dat de samenkomsten in de Rijstuin tot en met 26 april niet door zullen gaan. Zodra we nieuwe richtlijnen horen zullen we deze weer communiceren.
A.s. zondag, 5 april, is het de eerste zondag van de maand. We kunnen dan zelf thuis, om 11 uur, het avondmaal gaan vieren, eventueel met anderen samen (fysiek of digitaal, bijvoorbeeld d.m.v. videobellen).

Bidden voor Delft.

Op maandag 6 april is er geen fysieke ‘Bidden voor Delft’ gebedsavond. Wel zal de gebedsbrief hiervoor naar ons verstuurd worden en kunnen we om 12 uur – als de sirene gaat – het ‘Onze Vader’ bidden. Dit wordt voorgesteld door de gezamenlijke kerken.

Sedermaaltijd.

Op witte donderdag, 9 april, kunnen we eventueel thuis een Sedermaaltijd houden. (zie de bijlage voor de liturgie en ingrediŽnten) Ook kunnen we naar  The Passion kijken, die uitgezonden wordt in aangepaste versie, op NPO 1 om 20.35 uur.
 

Goede Vrijdag.

Op Goede vrijdag, 10 april, zal Ton een overdenking sturen die we kunnen beluisteren.

Stilte wandeling.

Stille zaterdag, 11 april: een mooie manier om d.m.v. een ‘stiltewandeling’ (zie bijlage) stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Maar dit kan natuurlijk ook gewoon thuis.

Paaszondag.

Op eerste Paasdag, 12 april, verzorgt Ton een eenvoudige livestream dienst die we kunnen bekijken en beluisteren. Verder stellen we voor dat we elkaar op deze bijzondere dag spontaan bellen met de woorden: ‘De Heer is WAARLIJK opgestaan!’

Ook op 19 en 26 april zal Ton een livestream dienst verzorgen, die we kunnen bekijken en beluisteren.

Na 26 april zullen we jullie op de hoogte brengen of de fysieke samenkomsten weer hervat gaan worden of niet.