Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen


Datum Opening Zendelingen
04/12 Els Carlos & Marion
11/12 Greetje Jon & Anja
18/12 Kees Richard & Sandra
25/12 Els Jon & Anja

Bidden voor Delft

Maandag 5 december aanvang 20.00 uur Rietveld 118


Raadsvergadering 13 december bij Kees

Graag uw gebed voor deze avond.


Adventszondagen

De eerste advent was op 27 november van vorige maand, november.
Voor december hebben we dus:
4 december 2e advent
11 december 3e advent en
18 december 4e advent.


Kerstmis 2022

Kerst 2022

Jesaja 9:5 NBG51 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. p>

Oudejaarsdienst:

Zoals inmiddels traditie is geworden hebben we op 31 december een viering t.h.v de fam. Koch, Wilhelminalaan 44 2625 KH Delft tel: 015- 2562578. De dienst duurt van 19.30 uur tot ca. 20.30 uur. Er zal ruimte zijn voor een persoonlijk getuigenis van hetgeen we in 2022 met onze Heer beleefd hebben en wat we verwachten voor het nieuwe jaar. Gerrit de Jong zal deze avond leiden. De ervaring leert dat dit een bemoediging voor ons allen is. Van harte hiervoor uitgenodigd.