Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen

Rooster voor opening en gebed

Datum
Opening Gebed
05 jan. Peter Richard & Sandra, Den Haag.
12 jan. Harry Carlos & Marion, USA.
19 jan. Margriet Phill & Anneke, Zweden.
26 jan. Els
Jon & Anja, Guinee.

Bidden voor de gemeente

We zijn blij dat zich een aantal mensen beschikbaar heeft gesteld om de bidstond bij hen aan huis te houden. Gebed is en blijft een kerntaak van de gemeente  


Oudejaarsavond

Het begint bijna traditie te worden: we houden deze viering gezellig en warm in de huiskamer van Veulenkamp 88. Vanaf 19.30 uur blikken we terug en kijken we vooruit: gebed, Bijbellezen, zingen. Om 20.30 uur is er koffie met oliebollen. En wie wil blijven kan meedoen met spelletjes
Heil en Zegen

ABC Top 10

Op 5 januari 2020 willen we tijdens onze ‘Ieder heeft iets’- dienst de 10 meest geliefde liederen binnen onze ABC Kerk Delft zingen. Jullie worden allemaal uitgenodigd om jullie persoonlijke , favoriete liederen (5 stuks) door te geven aan Wil of Harry O. Zij stellen dan onze top 10 samen.

‘'De Rijstuin' – onze nieuwe locatie

De deur van ‘De Rijstuin’ is voor ons open gegaan. We zijn vriendelijk ontvangen, het overleg verliep soepel, het gebouw ziet er fris uit en is gebruiksklaar voor ons, de voorwaarden zijn gunstig en de prijs is betaalbaar voor ons! Reden voor dankbaarheid.
Dan gaan we verder op zoek naar de geopende deur voor onze toekomst: Hoe willen we met elkaar kerk zijn ? Hoe kunnen we ‘merkbaar aanwezig’zijn ? Hoe kunnen we groeien in diepte en aantal ?
We blijven bidden, dicht bij de Heer, dan kunnen we zijn stem het best verstaan.
Top 10