Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen

Rooster voor opening en gebed

Datum
Opening Gebed
02 dec. Harry Ricard en Sandra, Den Haag.
09 dec. Margriet Carlos & Marion, USA.
16 dec. Els Hassan.
23 dec. Ton Phill & Anneke, Zweden.
25 dec Harry
30 dec Margriet Jon & Anja, Guinee.

ABC Kersttoer 2018 – ‘De geboorte van een Wonder’

De data zijn bekend! Wat een kansen om op vijf verschillende plaatsen het Kerstevangelie in de vorm van liederen (en verhaal) te laten klinken.Wat nu nodig is is GEBED, gebed, gebed! 
En natuurlijk oefenen en opgeven. Je kunt ook meehelpen met hapjes en organisatie voor de high tea op 15/12 in de bewonersruimte van de C. Franckflat. Dus: IEDEREEN kan meedoen.

Wonder

ABC-regionaal

Dit gaat alvast over ‘volgend jaar’: ABC regiodag: zaterdag 9 februari 2019 van 9.30 – 15.00 uur bij ABC-gemeente Aalsmeer.Een dag van inspiratie, toerusting en ontmoeting, met als motto: ‘Samen krachtig in God’.

ABC