Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen


Datum Opening Zendelingen
01/05 Greetje Jon & Anja
08/05 Els Murat & Punar
15/05 Gerrit Richard & Sandra
22/05 Kees Carlos & Marion
29/05 Els Jon & Anja

Raadsvergadering 10 mei

Graag uw gebed voor deze avond.


Gebedsavond 11 mei in de Rijstuin

Op onze ledenvergadering van 19 april jl. hebben we als leden afgesproken om in ieder geval op de huidige wijze door te gaan, tot 1 juli 2023. Rocco heeft aangegeven dat hij na 1juli van dit jaar niet op de huidige wijze zijn inzet in Delft kan continueren, terwijl de raad besloot om, in de huidige samenstelling, nog een jaar in functie te blijven. Dit zijn ontwikkelingen die erom vragen aan onze Heer voorgelegd te worden en organisatie van een gebedsavond op 11 mei is hiervan eigenlijk een logisch gevolg.


Hemelvaartsdag op 26 mei

Geen georganiseerde activiteiten.


Vooruitlopend op Pinksteren:

Pinksteren