Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen

Rooster voor opening en gebed

Datum
Opening Gebed
07 apr. Margriet Carlos & Marion, USA.
14 apr. Harry Phill & Anneke, Zweden.
21 apr. Ton Jon & Anja, Guinee.
28 apr. Els
Richard en Sandra, Den Haag.

Bidden voor de gemeente

We zijn blij dat zich een aantal mensen beschikbaar heeft gesteld om de bidstond bij hen aan huis te houden. Gebed is en blijft een kerntaak van de gemeente. Woensdag 10 april ALV – ABC (Algemene LedenVergadering)

In het middagprogramma wordt er verder gesproken over de fusie tussen ABC gemeenten en de Unie van Baptisten. Er zijn vijf werkgroepen die zich met specifieke onderwerpen bezig houden: doop en lidmaatschap, internationale verhoudingen, financiŽle kaders, bestuur en organisatie en erkenning van de voorgangers. Vertegenwoordigers van deze werkgroepen brengen een tussentijdsverslag uit. Zie ook het informatieve magazine ‘BijEen’. ’s Avonds gaat het over de financiŽn en Alpha Nederland. De vergadering wordt in het brandpunt in Doorn gehouden.
ABC

Rondrit door de Bollenstreek

Deze activiteit is een kleine traditie geworden. Dit jaar of op maandag 15 april of op dinsdag 16 april. Geef aan als je mee wilt en wanneer het bij jou het beste uitkomt.

Lijdenstijd en Pasen

De suggestie is gegeven om in deze periode te vasten (zie de artikelen: ‘Hongeren naar God’ en ‘Bidden en vasten’ op de lectuurtafel). We moedigen je aan om te kijken wat er bij jou en je situatie past en ook om dit met anderen te delen.

The Passion.

Op donderdag 18 april is er de mogelijkheid om samen naar ‘The Passion’ te kijken: Het muzikale Paasevenement vindt dit jaar plaats in Dordrecht. Het wordt uitgezonden op NPO 1 en begint om 20.30 uur. ‘De Jessehof’ zet haar deuren hiervoor open (Burgwal 50). Vanaf 20.00 uur is er koffie / thee. Wij zorgen voor de technische realisatie. ‘Samen kijken’ sluit ook goed aan bij het aspect dat dit jaar uit het Paasverhaal uitgelicht wordt: “Je bent niet alleen” / “You ‘re not alone”.

Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag 19 april staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Dit jaar stellen we de zeven kruiswoorden van Jezus centraal. Wat indrukwekkend dat Hij zelfs bij deze dieptepunten van zijn lijden nog op anderen gericht is en wat was het zwaar voor hem tot aan de uitroep van totale verlatenheid toe: Mijn God waarom hebt U mij verlaten ?  Deze avond vieren we ook het avondmaal.
Passion

Pasen 2019

Deze feestelijke dienst beginnen we met koffie. Tijdens de viering laten we een filmpje zien over ‘De Messias’. Het thema is ‘Vol verwondering over het leven en de liefde’. Hooglied en het evangelie van Lucas worden naast elkaar gelegd!

Pasen