Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen

Rooster voor opening en gebed

Datum
Opening Gebed
02 juni Ton Carlos & Marion, USA.
09 juni Harry Phill & Anneke, Zweden.
16 juni Margriet Jon & Anja, Guinee.
23 juni Els
Richard en Sandra, Den Haag.
30 juni Harry Carlos & Marion, USA.

Bidden voor de gemeente

We zijn blij dat zich een aantal mensen beschikbaar heeft gesteld om de bidstond bij hen aan huis te houden. Gebed is en blijft een kerntaak van de gemeente.
    

19 juni gemeentevergadering met verkiezing van nieuwe raadsleden

De leden van de gemeente zijn uitgenodigd om namen van broeders en zusters te noemen die zij geschikt achten voor oudste / diaken. Paulus schenkt in zijn brief aan TimoteŁs en Titus aandacht aan kenmerken die voor oudsten, diakenen gelden. 1 Tim.3 begint hij met een mooi ‘statement’: “Als iemand graag een leider wil worden in de gemeente, dan verlangt hij naar een mooie taak. Want het is mooi werk.” (BasisBijbel) Dat vind ik mooi gezegd. Wat hij er verder over schrijft is ook boeiend. Hier noem ik nog een punt dat als vrucht gezien kan worden: 1 Tim.3:13  “Als ze hun taak goed doen, zullen de mensen respect voor hen hebben. En ze zullen vol geloof en zonder vrees kunnen spreken over het geloof in Jezus Christus.” (BasisBijbel)
Het vervolg van de procedure is:
- In de RaadsVergadering van 5 juni worden de resultaten besproken.
- Er worden afspraken gemaakt met kandidaten die voorgedragen zijn.
- De voordrachten worden op de gemeentevergadering van 19 juni in stemming gebracht.
- De gekozen oudste(n), diaken worden op zondag 7 juli ingezegend.
- Op donderdag 11 juli houdt de Raad haar jaarlijkse bezinningsdag waarbij de oude en de nieuwe raadsleden samen komen.

Werkgroep Toekomst ABC Kerk Delft

De advertentie met de vacature voor een deeltijd-voorganger is gericht uitgestuurd naar mensen binnen de landelijke ABC en de Unie met wie we de afgelopen periode contact hebben gehad.
Op de gemeentevergadering zal de werkgroep de actuele stand van zaken vertellen.    

30 dagen gebed voor de Moslimwereld

4 juni is het einde van de Ramadan. Er wordt feest gevierd en er worden cadeaus uitgewisseld. Laten we niet stoppen met ons gebed voor onze moslim medelanders. Blijf bidden voor mogelijkheden om de liefde van Christus te laten zien aan moslims in jouw omgeving.  
Ramadan

‘Nacht van gebed’

Van vrijdag 21 op zaterdag 22 juni houdt ‘Open Doors’ weer de ‘Nacht van gebed’ -van 22.00 tot 06.00 uur. In Delft is de locatie: Bethlehemkerk aan de Floresstraat.
Op de website lezen we: Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Met opzet ’s nachts, omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Je bent welkom om deze nacht of een deel er van mee te strijden in gebed.
Open Doors