Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen


Datum Opening Zendelingen
05/03 Els Murat & Pinar
12/03 Greetje Carlos & Marion
26/03 Kees Richard & Sandra

Raadsvergadering 21 maart bij Greetje

Graag uw gebed voor deze avond.


19 Maart geen eredienst

Op 19 maart zal er geen eredienst zijn, dit om iedereen in de gelegenheid te stellen eens bij een andere gemeente een dienst te volgen.


14 Maart regioavond ABC/Unie te Zoetermeer

Thema: de toekomst van ABC/Unie en veranderende geloofsbeleving bij millennials. Kees zal namens Delft hier naar toe gaan.


ALV 11 april in de Rijstuin

Misschien kunt u alvast in uw agenda van april noteren dat we op 11 april een Ledenvergadering in de Rijstuin zullen hebben.