Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen

Rooster voor opening en gebed

Datum
Opening Gebed
02 feb. Ton Richard & Sandra, Den Haag.
09 feb. Peter Carlos & Marion, USA.
16 feb. Margriet Phill & Anneke, Zweden.
23 feb. Els
Jon & Anja, Guinee.

Bidden voor de gemeente.

We zijn blij dat zich een aantal mensen beschikbaar heeft gesteld om de bidstond bij hen aan huis te houden. Gebed is en blijft een kerntaak van de gemeente. Als je er niet bij kunt zijn, kun je ook gebedspunten doorgeven.


Thema-avond op 5 februari.

Hoofdstuk 4 van het boek ‘Merkbaar aanwezig’ heeft als titel ‘De discipline van zijn met de minsten’. Misschien is dit wel het belangrijkste en tegelijkertijd het moeilijkste hoofdstuk van het boek en van de praktijk van ons leven als christen. Mensen zien, ontmoeten, delen van je leven, van je kwaliteiten. In al die situaties kunnen we Christus uitnodigen. Het gaat nadrukkelijk niet om een project of een actie, maar het gaat om leven, om wederkerigheid. Je kunt je op deze avond voorbereiden door het hoofdstuk alvast door te nemen en door voor je zelf na te denken over het werkblad ‘Vind jouw halve cirkel’. We zullen de kaart van Delft hier ook bij gebruiken.

merkbaar aanwezig

ABC Lunch op 16 februari.

We hebben er voor gekozen om het woordje ‘dienst’ niet (meer) te gebruiken. Dat betekent ook dat er geen preek zal zijn. Alleen maar ontmoeting, gesprek, een broodje met een bakkie er bij, muziek en evt. een gespreksvraag (‘Kaarten op tafel’, ‘Tafelgesprekken’). Wie kun JIJ hier voor uitnodigen ? Ook de komende maanden willen we op de derde zondag zo’n ABC Lunch houden.

Save the date: zaterdag 02 mei a.s.

Trio-feest met, door, voor, rondom Ton & Nanda: mini-symposium ‘Merkbaar aanwezig’ – lunch / receptie – dankdienst in ‘Het Boek’- Sandinoweg 151. Het ‘trio’ bestaat uit: 15 jaar voorganger en afscheid, 45 jaar getrouwd en 70 jaar geworden. Tijd van 10.00 tot 15.30 uur. Uitnodiging volgt.