Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Mededelingen

Rooster voor opening en gebed

Datum
Opening Gebed
03 nov. PeterJon & Anja, Guinee.
10 nov. HarryRichard & Sandra, Den Haag.
17 nov. MargrietCarlos & Marion, USA.
24 nov. Els
Phill & Anneke, Zweden.

Bidden voor de gemeente

Essentieel om te blijven Vertrouwen, om de Verwachting levend te houden en om de Vreugde in de HEER te vieren. Daarom: Gebed is en blijft een kerntaak van de gemeente.
    


Zondag 3 november: Gebedsestafette

Sinds de voorjaarsconferentie in maart 2019 van de ABC- en de Unie van Baptisten- gemeenten in Nederland gaat er een gebedsestafette door ons land. In de week dat die estafette onze plaats aandoet is het de bedoeling dat we (extra) bidden voor het fusie-proces tussen Unie en ABC. Op zondag 3 november komen er enkele mensen uit de Baptistengemeente Dordrecht. Zij brengen de fakkel mee en bidden voor en met onze ABC Kerk. Op 10 november zullen Els & Harry de fakkel naar Dordrecht brengen en voor en met hen bidden. Als er mensen zijn die hen daarbij willen vergezellen, laat het hen weten (niet allemaal , graag ;-). Zie ook: https://baptisten.nl/17-nieuws/dienstencentrum/1057-gebedsestafette-als-start-samenwerking-unie-abc
Op 20 november is er weer een gezamenlijke landelijke vergadering waarop de volgende stap gezet zal worden. Vervolgens moet 2020 het jaar worden waarin de fusie gerealiseerd zal worden.
ABC

Unie van Baptisten

Thema-, ontmoetingsavond 13 november

De commissie ‘Toekomst ABC Kerk Delft’ informeert ons over  de stand van zaken. Boeiend is en blijft om samen te ontdekken welke deur, waar en wanneer voor ons geopend is / wordt naar de toekomst.
Ton zal de tweede discipline van ‘Merkbaar aanwezig’ bespreken. Deze gaat over ‘verzoening’. MatteŁs 18:15–20 is daarbij het uitgangspunt. Indringende vragen hierbij zijn in de eerste plaats voor mijzelf en onszelf. Maar daarna ook : hoe kan ik in mijn omgeving vredestichter zijn, mensen met elkaar verzoenen ? Uiteindelijk zal blijken dat dit alleen mogelijk is vanuit en door Christus.

ABC Kersttoer 2019 – “Ere zij God en vrede op aarde”

Voor het thema van onze achtste ABC Kersttoer sluiten we ook dit jaar weer aan bij het thema dat Leven.Nu aanreikt: ‘Ere zij God en vrede op aarde’. We oefenen verder op: zaterdag 30/11 (om 09.45 uur) en op zondag 01 en 08 december (na de kerkdienst).
Als je nog een plek weet waar we kunnen en mogen zingen geef het door. Afspraken op dit moment zijn: woensdagavond 18/12 in ‘de Wending’ (incl. maaltijd), vrijdagmiddag 20/12 in de Jessehof, zondagmiddag 22/12 met ‘Kerst High Tea’ in onze eigen kerk (middagdienst i.p.v. ochtenddienst).
Ere zij God en vrede op aarde