Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Links

ABC gemeenten - Landelijk kerkgenootschap van onze kerk.

Raad van Kerken Delft - Website van Delftse kerken.

Alpha-cursus - Landelijke website over Alpha cursussen.

Ik zoek God - Voor wie op zoek is naar God.

Bijbel - Website van de NBG waar je bijbelteksten kunt vinden.

Interkerkerlijk Sociaal Fonds - Organisatie die helpt bij acute financi�le noodsituaties.

Evangelische Omroep

Groot Nieuws Radio - Christelijke radiozender.

CMAlliance Nederland - Nieuwe CAMA geloofsgemeenschappen.