Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Kringen en thema´s

Het woord kring wordt ook gebruikt voor rondje. Het geeft aan dat we bij elkaar betrokken willen zijn, samen willen denken en delen. Per seizoen worden thema´s en studies gekozen en besproken. Altijd weer is het goed om elkaar te ontmoeten.

Voor het seizoen 2017-2018 hebben we een kring op de woensdagavond. We behandelen de Kleine Profeten.
 

Tweewekelijks is er een contactmiddag met eens per maand een Bijbelstudie.Iedereen is van harte welkom.

De contactpersoon voor de kringen is Ton Nap. Voor de data en de plaats van bijeenkomst : zie het activiteitenrooster.

Bij ‘kringen’ hoort ook gezelligheid.