Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Evangelisatie (dichtbij en verder weg = zending)

Iedereen is geroepen om getuige van Jezus te zijn. Ook daarin mogen we zoeken naar de vorm die het best bij jou als individu past. Kernwoord is ook hier: liefde. Die onbegrijpelijke liefde van Jezus kunnen we delen met daden en / of met woorden. We kunnen dicht bij huis blijven: in ons eigen gezin, in de buurt of in de stad, maar ook voor een andere plaats, een ander land.

Omdat onze activiteiten open staan voor iedereen is het mogelijk om mensen uit te nodigen en mee te doen.

Speciaal gericht op nieuwe mensen zijn:
  • Alpha cursus
  • Uitnodigingen voor speciale samenkomsten (Kerst, Pasen, Pinksteren) of activiteiten
  • Interkerkelijke activiteiten: Kerstmissie, Gebedsweek, thema- en toerustingsactiviteiten.

Bij evangelisatie denken we we niet aan evangelisatieacties, maar we willen samen op zoek gaan naar God, die Merkbaar Aanwezig is in onze kerk, in onze huizen en in onze omgeving.

Mensen die verder weg werken en bij wie we betrokken zijn:
  • Latino project USA. Carlos en Marion Odicio werken in de VS onder Spaanstaligen vanuit BMC.
  • Project Den Haag. Richard en Sandra van Dillen werken in Den Haag onder Moslims vanuit Tristar.
  • Project Guinee. Jon en Anja Erickson werken in Guinee vanuit de CAMA.