Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Wat is een Alpha-cursus?

Een Alpha-cursus is een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

Een Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Voor wie is een Alpha-cursus?

Alpha is voor iedereen!

- voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof

- voor mensen die pas christen zijn geworden

- voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Kernpunten

* Wie is Jezus?

* Waarom stierf Jezus aan het kruis?

* Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

* De bijbel lezen: hoe en waarom?

* Waarom en hoe kan ik bidden?

* Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?

* Hoe leidt God ons?

* Kan God ook vandaag mensen genezen?

* Wat heeft de kerk er mee te maken?

Alpha staat voor:

A
Alle mensen die meer willen weten van het Christelijk geloof zijn welkom.

L
Leren en lachen. Je kunt leren en tegelijk een prettige tijd hebben met elkaar.

P
Pizza's en Pasta. Samen eten is een vast bestanddeel van elke avond en geeft de mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen.

H
Helpen van elkaar. Kleine groepen geven de ruimte om elkaar te helpen door te praten over eigen vragen.

A
Alles wat u maar wilde weten over het Christelijk geloof. Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of als te bedreigend wordt gezien.